Vợ được mua đất và đứng tên sổ đỏ, không liên quan tới chồng?

Hỏi: Tôi đã kết hôn, muốn mua một mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội. Vậy xin hỏi, tôi có được đứng tên trên sổ đỏ mà không liên quan gì tới chồng tôi hay không?

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Điều 33, Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: 

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Theo quy định nêu trên thì quyền sử dụng đất có được sau khi kết hôn sẽ là tài sản chung của vợ chồng, trừ khi bạn có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng của mình.

dung ten so do eb44
Tài sản riêng của vợ, chồng được quy định tại Điều 43, Luật hôn nhân và gia đình 2014.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Theo quy định tại Điều 43, Luật hôn nhân và gia đình 2014, tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Do bạn không nói rõ số tiền bạn dùng để mua đất là tài sản chung hay riêng của vợ, chồng nên có 2 trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất: Nếu một phần hay toàn bộ khoản tiền này là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân thì đây là tài sản chung vợ chồng.

Trường hợp thứ hai: Nếu khoản tiền dùng mua đất là tài sản riêng của bạn theo quy định của pháp luật thì bạn hoàn toàn có thể đứng tên sổ đỏ mà không liên quan gì tới chồng. Chồng của bạn không có quyền gì với mảnh đất đó.

Như vậy, để mua đất mà không muốn liên quan gì tới chồng thì bạn phải có chứng cứ chứng minh về nguồn gốc của số tiền mua đất đó là tài sản riêng của mình. Khi đó, mảnh đất mà bạn mua sẽ là tài sản riêng của bạn, chồng bạn không liên quan, cũng không có quyền lợi gì đối với mảnh đất này.

An Thanh (TH)

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2020/08/17/vo-duoc-mua-dat-va-dung-ten-so-do-khong-lien-quan-toi-chong

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *