Tag Archives: Nhà thuốc nguyễn thị huyền

Thầy thuốc trẻ nặng lòng với nghề thuốc gia truyền

Thầy thuốc trẻ nặng lòng với nghề thuốc gia truyền Mặc dù bận rộn với công viêc tại bệnh viên, nhưng thầy thuốc trẻ Nguyễn Thị Huyền ở xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vẫn không ngừng học tập góp phần bảo tồn và phát huy những giữ bài thuốc gia truyền […]