Author Archives: goctonghop247.edu.vn

Bác sĩ cảnh báo 3 món không ngọt nhưng khiến đường huyết tăng vọt

avatar1662546919125 1662546919423838441119

Chúng ta thường tránh ăn đường để không làm tăng đường huyết mà không biết rằng có nhiều món dù không ngọt vẫn có thể khiến đường trong máu tăng. Tăng đường huyết là một những bệnh “ba cao” mà con người trong xã hội hiện đại dễ mắc phải nhất. Lượng đường trong máu […]