Trắc nghiệm: Những điều ai cũng cần biết về ung thư phổi trước khi quá muộn

Hiểu rõ những điều này về ung thư phổi sẽ giúp bạn giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc ung thư phổi.

1. Nếu chưa từng hút thuốc lá, bạn không có nguy cơ mắc ung thư phổi?

A. Đúng

B. Sai

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *